Na początku działalności każdej nowo założonej firmy kluczową sprawą jest ustalenie potrzeb kadrowych. Odpowiedni personel jest gwarantem osiągania określonej efektywności, dlatego też oferujemy Państwu pomoc zarówno przy sporządzaniu harmonogramu zatrudnienia, jak i przy pozyskiwaniu kadr.

W procesie zatrudniania pracowników ważne jest dopasowywanie kompetencji do odpowiadających im stanowisk. Nie tylko w tej kwestii służymy Państwu radą, lecz także w ustalaniu koncepcji doskonalenia zawodowego. Ponadto zapewniamy wsparcie w zarządzaniu kadrami osobowymi, dzięki czemu unikną Państwo długotrwałego niedoboru lub nadmiaru zasobów ludzkich.

Do wysokiej jakości pracy przyczynia się również skuteczne administrowanie kadrami. Wymaga ono specjalistycznej wiedzy dotyczącej stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, a także umiejętności w zakresie organizacji czasu pracy oraz zarządzania ryzykiem kadrowym.

Oferujemy Państwu:

  • ustalanie potrzeb kadrowych,
  • sporządzanie harmonogramu zatrudnienia,
  • pomoc przy pozyskiwaniu kadr,
  • pomoc w procesie zatrudniania pracowników,
  • zarządzanie kadrami osobowymi,
  • koncepcje doskonalenia zawodowego,
  • administrowanie kadrami,
  • meldunek i ubezpieczenie społeczne,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi